Esite

Logoja eri toimialoille (kaivostoistoiminta ja louhinta, televiestintä, radio)

"Lyönti ei katso kukkaron kokoa", sanomalehtiartikkelin kuvitus

"Arki", valokuvia